Serveis integrals de neteja:
Limpiezas Pilo

Empresa ubicada a les Franqueses de Vallès, dedica les seves activitats als serveis integrals de neteja de locals, oficines, escoles, aparcaments, hospitals, indústries, restauració, neteges especials com grafits, tractaments hidròfugs, ignífugs, obres d’art, monuments, etc … d’aquesta manera ha aconseguit el seu objectiu fonamental de crear un conjunt empresarial líder en el sector competitiu i tecnològic avançat.

Personal
Limpiadores de oficinas profesionales

En LIMPIEZAS Pilo, S.L. sabem que la nostra reputació recau en el treball dels nostres operaris. Hem fet un gran esforç per contractar, formar i tenir el personal més entusiasta i treballador.
La selecció de personal és exhaustiva. Ens esforcem per ser una empresa on a la gent li agradaria treballar. D’aquesta manera podem permetre’ns ser selectius en el procés de contractació.
Realitzem entrevistes integrals per assegurar-nos que el personal més qualificat i mereixedor de confiança entri a formar part de l’equip.

Recursos humans

LIMPIEZAS Pilo, S.L. com a empresa de serveis, desenvolupa la seva oferta a través d’el personal que realitza l’activitat, per això, el capital humà cobra especial rellevància, ja que constitueix el principal actiu de l’empresa, al voltant de el qual giren el conjunt de polítiques i estratègies de Recursos humans (RH). Des de l’àrea especialitzada de RH es treballa en el disseny i implantació de les polítiques i estratègies sobre persones, sempre en coordinació amb la direcció de l’empresa i el Consell d’Administració, i que es tradueix en plans d’actuació concrets en matèria de selecció, formació, desenvolupament, relacions laborals i prevenció de riscos laborals, comunicació, etc.

LIMPIEZAS Pilo, S.L. disposa, dins de l’àrea de Recursos Humans, d’un Departament de Selecció i Assignacions, com a pilar fonamental per al creixement continuat demostrat en els últims anys.
El departament de Selecció i Assignacions de el Grup, incorpora les més avançades tècniques de selecció en tots els seus processos, sense oblidar la formació, i la entesa com a continuació de l’procés de selecció. D’aquesta manera LIMPIEZAS Pilo, S.L. dissenya els seus propis processos de captació, de vegades per respondre i resoldre la seva situació concreta de l’mercat .. ..

Control de qualitat

Sempre disposats a innovar de comú acord amb els nostres clients, el departament de R + D de NETEGES Pilo, SL, estudia, planifica i prepara accions concretes per adequar permanentment els nivells de neteja i higiene als requisits i necessitats del client.

LIMPIEZAS Pilo, S.L. rep per part de ITEL el suport tècnic que es requereix per a la implantació de la metodologia més adequada per a cada local.

Oferim un servei professional i eficient basat en la qualitat, el millor servei als el client, i una excel·lent relació qualitat preu. Utilitzem les últimes tecnologies en neteja i higienització.

La nostra obsessió per la feina ben feta és la millor garantia de la qualitat dels nostres serveis.

LIMPIEZAS Pilo, S.L. té implantat per al Control de Qualitat dels seus serveis el sistema informatitzat, el que ens permet controlar a la centèsima els nivells de qualitat en cada un dels serveis on intervenim.
En funció de l’activitat de cada centre on oferim els nostres serveis es realitzen controls de qualitat variant el tipus i periodicitats dels mateixos segons les necessitats i particularitats de el servei.

Uns dels aspectes més importants en el procés cap a la qualitat total ha estat la participació d’un gran equip humà, que ha fet possible assolir els objectius de qualitat que ens havíem proposat.

És evident que per aconseguir aquests objectius és important disposar d’una estratègia i planificació adequades, però sense un equip humà no es pot dur a terme: és necessari comptar amb un equip implicat, dinàmic, amb il·lusió, amb visió i aposta de futur, persones en definitiva amb ganes de treballar i que són conscients de l’esforç i les dificultats que suposa el desenvolupament i la integració d’aquestes activitats en el treball diari.

Sabem que el manteniment d’una aposta per la qualitat en el temps suposa un esforç, però també som conscients que un cop vistos els primers passos és difícil fer marxa enrere.

Ara tenim el repte: mantenir ben alt el nivell de qualitat, que ens permet continuar desenvolupant una cultura, una manera de ser i d’actuar de manera diferenciada d’altres empreses.

LIMPIEZAS Pilo, SL, està acreditada per ITEL (Institut Tècnic Espanyol de Neteges) pertanyent a el Centre d’Investigació i Assessorament per a la Neteja.
LIMPIEZAS Pilo, SL,rep per part de ITEL el suport tècnic requerit per a la implantació de la metodologia més adequada per a cada centre de treball.

compromís social
contra la suciedad de cristales

Per a LIMPIEZAS Pilo, SL,la neteja és un nou concepte que ha deixat de ser només una necessitat per a convertir-se en una demanda social amb connotacions tan importants com la conservació de el valor constructiu dels edificis i superfícies, la conservació de l’entorn i la qualitat de vida.

La neteja deixa de ser un element secundari per convertir-se en la clau de l’nivell de satisfacció, salut i comoditat dels nostres clients.

En LIMPIEZAS Pilo, S.L. hem constatat que una neteja insuficient fa parar els sistemes de producció en les indústries, una desinfecció inadequada pot ser la causa de contaminacions i infeccions, pot ocasionar el deteriorament de la imatge d’una empresa i és per això que la nostra empresa s’adequa seus serveis a les necessitats dels seus clients.
El nostre departament operatiu està preparat per aportar solucions integrals en el camp de la neteja i higiene.

El nostre equip d’especialistes altament qualificat, dóna suport als clients de forma individualitzada. Comptem amb la constant cooperació i suport de ITEL (Institut Tècnic Espanyol de Neteges) pertanyent a el Centre d’Investigació i Assessorament per a la Neteja.
LIMPIEZAS Pilo, S.L. s’ha caracteritzat per mantenir una estratègia de proximitat amb el client, basada en una alta qualificació dels recursos humans de l’empresa, una ràpida capacitat de resposta i una gestió professionalitzada. La tecnologia i els sistemes de gestió suposen un element clau de la nostra competitivitat. Això ens ha permès un creixement sòlid en els últims anys, a el temps que ens ha proporcionat una important llista de clients.
Els profesionals de LIMPIEZAS Pilo, S.L. treballen dia a dia per incorporar a l’servei les millores que optimitzin la gestió en benefici dels seus clients.

El nostre objectiu és el client. Satisfer cada demanda dels clients és el desafiament diari de tot el nostre equip. Proporcionem el nivell més alt de servei.
Està preparat per aportar solucions integrals en el camp de la neteja i higiene.
En LIMPIEZAS Pilo, S.L.ens sentim identificats amb els nostres clients. Tots els nostres comandaments intermedis són persones amb capacitat de decisió i guiades per un esperit de servei.

Concentrar-nos en el client, articulant els recursos de la nostra organització donem solucions a les seves necessitats, és per a nosaltres una qüestió personal. Impliquem a tot el nostre equip, dotant-los tots els mitjans necessaris per a l’exercici de les seves funcions.

En LIMPIEZAS Pilo, SL,no treballem de forma aleatòria, qualsevol decisió que prenem està sent guiada per un únic principi: Maximitzar l’eficàcia de la nostra activitat donant suport la nostra gestió en tres pilars fonamentals:
Optimitzar els nostres serveis, adequant-los i millorant-los permanentment a les necessitats variants dels nostres clients.

DESENVOLUPEM sistemes que aplicant la més moderna tecnologia, simplifiquen els processos de neteja i higienització.

INVESTIGUEM les necessitats del client per poder atendre’ls amb la solució més adequada. Motivem i donem suport a tots els nostres col·laboradors per satisfer els nostres clients a el màxim de les seves capacitats.

Formació

El nostre personal, amb un alt nivell de capacitació, està preparat per respondre a les exigències de qualitat i responsabilitat dels nostres clients, tenint implantats programes de desenvolupament personal i de millora permanent.
Tot això implica preparar, mantenir i estimular el desenvolupament integral del nostre personal.
Donem especial importància a la formació, tan bàsica com contínua de personal, de nova incorporació o ja incorporat, així com la seva motivació. Per aquest motiu la nostra empresa disposa d’una aula permanent de formació a les nostres pròpies instal·lacions dirigida per ITEL (Institut Tècnic Espanyol de Neteges), ia disposició de tots els nostres empleats.
Amb la formació garantim un servei d’eficiència a través de veritables professionals, capaços de conèixer en tot moment els nivells de neteja i desinfecció que s’han d’aplicar a cada zona.
En LIMPIEZAS Pilo, S.L. a través de la formació sensibilitzem al nostre personal sobre el importància que té la neteja ben feta, i fem augmentar l’interès en la cura i protecció de l’entorn.
A través de la formació vam aconseguir estabilitat laboral i una millor prevenció de riscos laborals.
Hem de posar l’accent, que després de la formació, el personal aconsegueix un grau molt elevat de motivació. Això fa que el treball es realitzi de forma més correcta i agradable, així com que la seva actitud sigui la més adequada: amabilitat, simpatia, cordialitat, discreció, … sempre sigui positiva.
El nostre actiu més important és l’experiència i els coneixements del nostre equip humà, que va augmentar constantment les seves capacitats tècniques mitjançant programes de formació que tenen com a enfocament les noves tecnologies.

Clients

LIMPIEZAS Pilo, S.L. compta amb clients de tots els sectors, tant privats com de diferents administracions públiques, amb el compromís d’exercir les funcions amb la millor delicadesa i eficàcia possible, dedicant el temps necessari per a qualsevol tipus de consulta o serveis imprevistos.

Disposem de la tecnologia més moderna i necessària per complir amb el, cada vegada més estrictes i exigents, nivells de qualitat i rendibilitat per al client, oferint la millor mecanització i especialització.

TECNOLOGÍA. Som una empresa líder en innovacions tecnològiques. Disposem de la tecnologia i equips tècnics més moderns i avançats per desenvolupar serveis integrals de neteja. Un equip format per professionals qualificats a serveis i exigències dels clients. Tot això és possible, donat el nivell més alt de mecanització i especialització. Hem implantat en totes les superfícies on és susceptible d’aplicar els nous i més eficaços sistemes de neteja; Ozó, Ultrasons, Higienització, Esterilització, Ignífugs, Hidròfugs, Antiestàtics, microfibres, sistema sense galledes i sense aigua …, aquests mètodes redueixen el desenvolupament bacterià i incrementen el nivell d’eficàcia i higiene en tot tipus de superfícies.

L’alt grau de professionalitat del nostre personal, millorarà les condicions higièniques i ambientals de les seves instal·lacions i augmentarà l’eficàcia i rendibilitat de la seva producció.

CONSULTORIA GRATUÏTA. Oferim un servei complet d’assessorament a client, a l’hora de definir les necessitats reals de neteja i la millor manera de fer-ho. Des de la definició de mètodes i sistemes més adequats en funció dels requeriments de el client, fins als protocols o programes més idonis de manera que s’optimitzin els costos.

Nuestro equipo de especialistas y nuestro departamento operativo están a su disposición para adecuar un plan de trabajo de acuerdo con sus necesidades y presupuestos. El nostre equip d’especialistes i el nostre departament operatiu a la vostra disposició per adequar un pla de treball d’acord amb les seves necessitats i pressupostos. Estem preparats per aportar solucions integrals en el camp de la neteja i higiene. El nostre equip altament qualificat, dóna suport als clients de forma individualitzada.

Servei a mida
Servicio de limpieza a medida

Por LIMPIEZAS Pilo, SL, cada client és únic, per això vam dissenyar plans de millora enfocats a garantir la satisfacció de les seves necessitats i expectatives.
El nostre compromís és aconseguir l’optimització de el servei.
Per assegurar el nivell de qualitat i productivitat, LIMPIEZAS Pilo, SL està estructurada de tal manera que assegura la neteja i higienització personalitzant el servei a les necessitats del client donant com a resultat una presa de decisions àgil, que possibilita la rapidesa de les accions necessàries en tot moment.

LIMPIEZAS Pilo, SL, ofereix els seus serveis des de fa 8 anys, i seguim amb la mateixa il·lusió, el mateix interès, ànim i afany de lluita de superació des del primer dia.
Disposem de l’equipament i nivell de mecanització per a l’obtenció dels millors resultats, per aquest motiu, innovem i renovem constantment.

LIMPIEZAS Pilo, SL, es compromet a oferir la qualitat més alta, proporcionant als nostres clients respostes eficients.
Compartim una mateixa inquietud: l’inconformisme, la necessitat de millorar dia a dia utilitzant el millor equip humà per poder innovar i oferir la millor tecnologia adaptada a les necessitats dels nostres clients. Humilitat i satisfacció d’un treball ben fet és la nostra recepta per aconseguir l’excel • lència d’un bon servei.

Hombre limpiando ventanas
Per què escollir Limpiezas Pilo

Empresa de neteja a medida

Assegurem el nivell de qualitat i productivitat. Realitzem la neteja i higienització personalitzant el servei a les necessitats del client. La presa de decisions àgil, possibilita la rapidesa de el servei.

Constància

Amb més de 16 anys d'experiència. Disposem de l'equipament i nivell de mecanització per a l'obtenció dels millors resultats, per aquest motiu, innovem i renovem constantment.

Compromís

Ens comprometem a oferir la qualitat més alta, proporcionant als nostres clients respostes eficients.

Inconformisme

La necessitat de millorar dia a dia utilitzant el millor equip humà per poder innovar i oferir la millor tecnologia adaptada a les necessitats dels nostres clients. Humilitat i satisfacció d'un treball ben fet és la nostra recepta per aconseguir l'excel·lència d'un bon servei

Clients satisfets
Q