Neteja d'indústria alimentària i farmacèutica

En el sector alimentari abastem tots els aspectes relacionats amb eliminar riscos biològics, físics i químics, portant a terme les accions necessàries per assegurar la immunitat dels aliments elaborats.

En el sector farmacèutic implantar un conjunt de mesures higiènica dirigides a limitar el nombre màxim de partícules presents a les sales blanques; també desenvolupem tècniques que evitin contaminacions creuades durant el procés d’higienització.

Camp d'aplicació

Aquest departament s’ocupa dels treballs de manteniment especialitzats en la indústria alimentària:

Les exigències d’higiene en aquest tipus d’indústries, les rigoroses i freqüents inspeccions a què són sotmeses per part de l’administració, fa que aquestes empreses estiguin contractant serveis especialitzats que dominin les tècniques específiques del seu sector.

Característiques dels nostres serveis

Disposem de totes les tecnologies d’avantguarda per al desenvolupament de l’activitat.

Productes

La legislació obliga a aquest tipus d’empreses a utilitzar en algunes zones exclusivament productes de “contacte alimentari”, és a dir, autoritzats per a la neteja industrial alimentària

Els productes igualment es corresponen amb els descrits per als altres departaments especialitzats, sense que existeixi cap específic per a aquests treballs.

Altres serveis de neteja

Neteges de vidres en alçada

Neteges d'escoles

Neteges de sales blanques

Neteges de grafits

Desinfecció amb ozó

Neteges industrials