Pla de millora per a les indústries

Pla de millores Industrials

En LIMPIEZAS PILO, S.L. entenem l’excel·lència en la gestió com la millora tant de la satisfacció dels nostres clients com del nostre comportament ambiental. Per aconseguir aquest objectiu hem implantat un sistema de gestió integrat, basat en les normes UNE-EN ISO 9001: 2008 i UNE-EN ISO 14001: 2004, en la nostra activitat de: Neteja i manteniment de […]